68490 Views

Ce tipuri de activități se pot desfășura în Corpul European de Solidaritate?

Raspuns:

Mai jos găsiți o listă care include exemple de activități și teme ce se pot desfășura prin Corpul European de Solidaritate. Menționăm că această listă nu este exhaustivă și se pot include și alte activități cu condiția să fie relevante pentru solidaritate.


Includere socială

O temă vastă care acoperă activități precum cele cu persoane cu dizabilități sau cu nevoi suplimentare de sprijin, combaterea discriminării și a intoleranței, activitățile cu grupuri minoritare, precum romii, aspecte interculturale, interreligioase și intergeneraționale.

Cetățenie și participare democratică

Posibilitatea de a lucra în domeniul drepturilor omului și al justiției și de a-i ajuta pe oameni să înțeleagă procesele democratice și să se apropie mai mult de factorii de decizie.

Mediu și protecția naturii

Proiecte legate de schimbările climatice, energie și resurse naturale, derulate în diverse domenii precum agricultura, silvicultura și pescuitul.

Sănătate și bunăstare

Sprijinirea proiectelor care promovează sănătatea și bunăstarea (de exemplu, adoptarea unui stil de viață sănătos și îmbătrânirea activă).

Educație și formare

Proiectele pot include o gamă variată de tematici asociate educației, precum combaterea abandonului școlar, îmbunătățirea competențelor de bază în matematică și informatică, predarea de limbi străine.

Muncă și antreprenoriat
Proiecte privind combaterea șomajului și susținerea antreprenoriatului.

Creativitate și cultură
Utilizarea artelor creative și a culturii pentru a ajuta comunitățile să soluționeze anumite probleme.

Sport
Îmbunătățirea incluziunii, a egalității de șanse și a participării la activități sportive și încurajarea sportului de masă.

Primirea și integrarea refugiaților și migranților

Primirea persoanelor care vin în Europa și susținerea lor în procesul de integrare în noile comunități.

Prevenirea dezastrelor și reconstrucția zonelor afectate

Sprijinirea comunităților în evitarea riscurilor potențiale de dezastre naturale sau în procesul de reconstrucție în urma producerii unor dezastre naturale. Menționăm că participanților din cadrul Corpului european de solidaritate nu li se va cere să furnizeze servicii legate de reacția imediată în caz de dezastre. Aceste sarcini vor fi îndeplinite în continuare de persoane cu experiență, pregătite să intervină în zone periculoase și să acționeze în condiții de siguranță.

 

LATEST NEWS
13 Aprilie 2022

Most important data regarding the NA activity in 2021

24 Noiembrie 2020

Erasmus accreditation is a way to access mobility activities under the new Erasmus+ programme. Accreditation is like a membership card for organisations who want to benefit from Erasmus mobility activities.

 
This site uses cookies. If you continue browsing you accept them by default.
More information here.