68493 Views

Ce recomandări sunt la scrierea unui proiect în Corpul European de Solidaritate?

Raspuns:

Aceste recomandări au fost create în baza observațiile evaluatorilor externi implicați la runda 16 octombrie 2018.

În plus găsiți și recomandări specifice pentru proiecte de voluntariat și proiecte de solidaritate.

 

Corpul European de Solidaritate vs Erasmus+
- multe candidaturi conțin referiri la Erasmus+, desi nu este cazul . O perspectivă care ar putea fi mai bine exploatată de către candidați este aceea că, spre deosebire de Erasmus+, un program cu accent pe componenta educațională, Corpul European de Solidaritate reprezintă un pas înainte spre acțiune (voluntariat, solidaritate, impact în comunități). Astfel, se doresc rezultate clare / concrete, vizibile care să vizeze schimbări în comunitățile unde se desfășoară proiectele

Analiza de nevoi

- este necesară o documentare mai aprofundată a nevoilor comunităților unde se desfășoară proiectele. Candidaturile oferă repere generale (documente de politică publică, indicatori statistici la nivel european și național) fără a fi însă clar dacă se aplică și în comunitatea unde se desfășoară proiectul, nevoile acesteia ar trebui să fie reflectate într-o manieră cât mai concretă. Astfel analiza de nevoi trebuie să includă informatii agregate, cu referințe clare la grupul țintă și comunitățile vizate

Învățare și nevoi

- este necesară corelarea între scopul învățării și nevoile participanților - de exemplu, dacă se concluzionează că este necesară activarea tinerilor pentru ca aceștia să se implice în viața comunității, atunci programul ar trebui să se contentreze mai degrabă pe atitudini și mai putin pe cunoștinte. De asemenea, formarea de abilități ar putea fi benefică și pentru dezvoltarea organizațională

Metode și activități

- selectarea metodelor potrivite arată ca solicitantul înțelege finalitatea procesului educațional pe care îl va desfășura. De exemplu, un program de activitate care folosește multiple metode asociate transferului de cunoștințe nu este credibil pentru formarea de atitudini și/sau abilități

Diseminare și exploatare rezultate

- este necesar un plan coerent de diseminare și exploatare a rezultatelor, care să conțină referințe la un calendar de realizare activităților, conținuturi promovate/diseminate, o adresabilitate clară către publicul țintă și organizațiilor interesate, obiective urmărite și rezultate previzionate

Oportunități reduse

- în cazul în care sunt implicate persoane cu oportunități reduse, trebuie să fie prevăzute și descrise măsurile specifice pentru sprijinirea acestora

Evaluare și follow-up

- este important ca evaluarea și măsurile de follow-up să fie descrise complet și să demonstreze utilitatea și eficiența activităților propuse la nivelul comunitatilor

68493 Views
LATEST NEWS
13 Aprilie 2022

Most important data regarding the NA activity in 2021

24 Noiembrie 2020

Erasmus accreditation is a way to access mobility activities under the new Erasmus+ programme. Accreditation is like a membership card for organisations who want to benefit from Erasmus mobility activities.

LATEST NEWS
13 Aprilie 2022

Most important data regarding the NA activity in 2021

24 Noiembrie 2020

Erasmus accreditation is a way to access mobility activities under the new Erasmus+ programme. Accreditation is like a membership card for organisations who want to benefit from Erasmus mobility activities.

 
This site uses cookies. If you continue browsing you accept them by default.
More information here.