68479 Views

Ce recomandări sunt la scrierea unui proiect de voluntariat în Corpul European de Solidaritate?

Raspuns:

Aceste recomandări au fost create în baza observațiile evaluatorilor externi implicați la runda 16 octombrie 2018.

În plus găsiți și recomandări generale pentru proiecte scrise în cadrul Corpului European de Solidaritate și specifice proiectelor de solidaritate.

 

Corpul European de Solidaritate vs Serviciul European de Voluntariat

- cele mai multe proiecte de voluntariat sunt realizate pe modelul Serviciului European de Voluntariat. Aceasta abordare este mai degrabă de actualizat întrucât se pierde din vedere impactul asupra comunității, care capătă o importanță mai mare comparativ cu impactul asupra voluntarilor. Acest lucru nu înseamnă că voluntarii nu sunt relevanți ci doar că la nivel de prioritate proiectul ar trebui văzut în primul rând din unghiul comunității

Analiza de nevoi

- este indicat ca analizele de nevoi să aducă elemente de concretețe: nevoile beneficiarilor din comunitate și  ale voluntarilor în termeni de rezultate ale învățării care le-ar fi necesare acestora în tematica generală a proiectului. De exemplu, dacă se dorește implementarea unui proiect de promovare a drepturilor omului: ce cunoștinte, atitudini și/sau abilități sunt necesare tinerilor din comunitate pentru a acționa așa cum își propune organizația? Dar în cazul voluntarilor?

Dezvoltare personală, organizațională și comunitară

- ar fi de dorit ca proiectele să urmărească și dezvoltarea organizațională (pe langă beneficii la nivelul comunității și voluntarilor). Aceasta dezvoltare trebuie transpusă la nivel de analiză de nevoi, obiective, activități și impact. Transpunerea celor trei planuri de dezvoltare (participanți, comunitate, organizație) ar trebui se se realizeze în elemente cuantificabile (ținte și indicatori de atins în raport cu fiecare plancare să permită comparația între situația inițială și ceea ce se va obține ca urmare a implementării

Program de activitate vs detalii logistice

- programul de activitate trebuie să fie mai specific în ceea ce privește metodele utilizate, aspectele logistice, desi importante, fiind în plan secund.

Selecție voluntari

- procesul de selecție, dacă este cazul, necesită criterii clare care să permită înțelegerea motivației și nevoilor voluntarilor precum și să ofere trasabilitate pentru decizia finală de selecție. Motivația voluntarilor nu ar trebui să fie tratată într-o manieră generală (de exemplu, "se va stabili prin interviu"), ci ar trebui să fie legată de planurile de viitor ale voluntarului

Activități complementare

- justificarea activităților complementare, respectiv justificarea costurilor acestora se va face în relație cu activitățile propuse

 

LATEST NEWS
13 Aprilie 2022

Most important data regarding the NA activity in 2021

24 Noiembrie 2020

Erasmus accreditation is a way to access mobility activities under the new Erasmus+ programme. Accreditation is like a membership card for organisations who want to benefit from Erasmus mobility activities.

 
This site uses cookies. If you continue browsing you accept them by default.
More information here.