Apel - Rețele și parteneriate ale furnizorilor de educație și formare profesională

Data: 13 Noiembrie 2018

Rețele și parteneriate ale furnizorilor de educație și formare profesională - apel la candidatură

Scopul prezentei cereri de propuneri este de a sprijini proiecte pentru a crea, în cadrul educației și formării profesionale inițiale și continue, rețele și parteneriate naționale și transnaționale ale furnizorilor de educație și formare profesională, pentru a sprijini reflecția politică la nivel european, precum și pentru a promova sensibilizarea și punerea în aplicare a politicilor europene în domeniul educației și formării profesionale la nivel național și regional.
 
Propunerile trebuie prezentate în cadrul unuia dintre următoarele două loturi: 
  • Lotul 1: Organizații naționale, regionale sau sectoriale ale furnizorilor de educație și formare profesională Proiectele sprijinite în cadrul lotului 1 vor stabili sau consolida rețele și parteneriate între furnizori de educație și formare profesională la nivel național, regional sau sectorial. Acestea se vor realiza prin proiecte transnaționale care vizează consolidarea capacităților și schimbul de cele mai bune experiențe între aceste organizații ale furnizorilor de educație și formare profesională, în special pentru țările care au încheiat protocoale de reprezentare limitate cu furnizorii de EFP.
  • Lotul 2: Organizații tutelare europene ale furnizorilor de educație și formare profesională Proiectele sprijinite în cadrul lotului 2 vor încuraja cooperarea între organizațiile tutelare europene ale furnizorilor de educație și formare profesională, sprijinind, în același timp, reflecția politică la nivel european, precum și capacitatea de informare a membrilor lor naționali sau a filialelor membrilor lor afiliați. De asemenea, organizațiile tutelare europene vor juca un rol esențial în sensibilizarea și sprijinirea punerii în aplicare a politicilor europene în domeniul educației și formării profesionale prin intermediul organizațiilor naționale, regionale și sectoriale ale furnizorilor de educație și formare profesională.
 
Perioda: activitățile trebuie să înceapă între 1 septembrie 2019 și 1 noiembrie 2019. Durata proiectelor este de 24 de luni.
Bugetul total alocat pentru cofinanțarea proiectelor este estimat la 6 milioane EUR, cu o distribuție indicativă de 4 milioane EUR pentru lotul 1 și 2 milioane EUR pentru lotul 2. Rata de cofinanțare maximă a UE va fi de 80 %. Valoarea fiecărui grant va fi cuprinsă între 300 000 și 500 000 EUR pentru lotul 1 și între 600 000 și 800 000 EUR pentru lotul 2.
Termenul limită pentru depunerea candidaturilor: 31 ianuarie 2019, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului).
 

Detalii, formular, ghid și nu numai găsiți AICI.

Apelul în limba română este disponibil AICI.


Adăugat de: Andrei Popescu

535 Views
LATEST NEWS
24 Noiembrie 2020

Erasmus accreditation is a way to access mobility activities under the new Erasmus+ programme. Accreditation is like a membership card for organisations who want to benefit from Erasmus mobility activities.

15 Octombrie 2020

On 15, 16 and 17 October 2020, the Erasmus Days will feature participants and beneficiaries in Europe and all over the world to celebrate the Erasmus+ programme and showcase its positive impact on people and organisations involved.

LATEST NEWS
24 Noiembrie 2020

Erasmus accreditation is a way to access mobility activities under the new Erasmus+ programme. Accreditation is like a membership card for organisations who want to benefit from Erasmus mobility activities.

15 Octombrie 2020

On 15, 16 and 17 October 2020, the Erasmus Days will feature participants and beneficiaries in Europe and all over the world to celebrate the Erasmus+ programme and showcase its positive impact on people and organisations involved.

 
This site uses cookies. If you continue browsing you accept them by default.
More information here.