Activități susținute

Privire de ansamblu

Un proiect care vizează activități de voluntariat durează între 3 și 24 de luni. Această perioadă poate include una sau mai multe din activitățile descrise mai jos în afara celor de pregătire, monitorizare, evaluare, diseminare și exploatare de rezultate.

Pentru a putea candida și primi finanțare la acest tip de proiecte, organizațiile interesate (vezi aici Cine) trebuie să obțină în prealabil un certificat de calitate.

Un proiect care vizează activități de voluntariat poate fi format din una sau o combinație din următoarele tipuri de activități (mai jos, detalii despre fiecare)

  • stagii de voluntariat
  • echipe de voluntariat

Totodată, fără a fi obligatoriu, un astfel de proiect poate include:

  • vizita de planificare în avans
  • activități complementare

 

Stagii de voluntariat (individual volunteering)

Un stagiu de voluntariat presupune o activitate neremunerata de tip "norma întreaga" (full time), adică 5 zile pe săptămână și 7 ore pe zi pentru o perioada între 2 și 12 luni.  Printr-un astfel de stagiu tânărul(a) voluntar(ă) va avea ocazia să contribuie direct la activitatea organizațiilor active în domenii relevante pentru solidaritate.  În anumite cazuri, în special pentru a încuraja participarea tinerilor cu deficiente sau cu oportunități reduse, stagiul poate să se desfășoare pe o perioada între 2 săptămâni și 2 luni.

În ciuda numelui în limba engleză, stagiile de voluntariat pot fi realizate individual sau de un grup de tineri. În principal ele se doresc a avea un caracter transnațional, adică vor avea loc în o alta țară decât cea de origine a participantului, însă există și posibilitatea de a desfășura stagii naționale pentru a facilita participarea tinerilor cu oportunități reduse în vederea oferiri de ocazii suplimentare acestora în cazul în care nu sunt prevăzute de scheme naționale sau pentru a răspunde unor nevoi identificate la nivel european în cadrul Corpului European de Solidaritate.

Echipe de voluntariat (volunteering teams)

Sunt proiecte care permit unor grupuri între 10 și 40 de voluntari din cel puțin două țări să desfășoare împreună proiecte în serviciul comunității pentru o perioadă între 2 săptămâni și 2 luni. O parte din acești voluntari pot fi și din tara gazdă.

În acest tip de proiect voluntarii vor desfășura activitățile pentru o perioadă scurtă care de obicei (fără a fi însă obligatoriu) va fi în timpul vacantelor școlare, perioadelor de pauza între studii sau în etapele de tranziție de sistemul educațional la obținerea unui loc de munca. Proiectele vor asigura o experiență valoroasă atât pentru participanți cât si pentru comunitatea care va beneficia de serviciile lor, cum ar fi, cu titlu de exemplu: refacerea patrimoniului cultural după un dezastru, protejarea unor specii amenințate de extincție, organizarea de activități de învățare în câmpuri de refugiați.

Vizitele de planificare în avans

Scopul acestora este sa asigure pregătirea activităților pentru a le da un plus de calitate, a aranjamentelor administrative și creșterea încrederii între parteneri.
O astfel de vizita durează maxim 2 zile (fără transport) și implică participarea unui reprezentant din partea fiecărui parteneri la care se pot adăuga și viitori voluntari, dacă aceștia sunt cu oportunități reduse.

Activități complementare

Sunt activități colaterale proiectului care, însă:
- sunt relevante pentru atingerea obiectivelor acestuia,
- cresc impactul la nivel local, regional sau european,
- atrag atenția și duc la conștientizarea importanței voluntariatului în rândul tinerilor sau pentru comunități
- contribuie la recunoașterea abilităților și competentelor dezvoltate de voluntari.
Exemple de astfel de activități pot fi: de tip "job shadowing", întâlniri, ateliere, conferințe, seminarii, cursuri de formare, coaching.

 

Mai multe detalii sunt disponibile în ghidul programului (vezi secțiunea START)

LATEST NEWS
13 Aprilie 2022

Most important data regarding the NA activity in 2021

24 Noiembrie 2020

Erasmus accreditation is a way to access mobility activities under the new Erasmus+ programme. Accreditation is like a membership card for organisations who want to benefit from Erasmus mobility activities.

 
This site uses cookies. If you continue browsing you accept them by default.
More information here.