Parteneriate de voluntariat

Ce sunt parteneriatele de voluntariat

Parteneriatele de voluntariat reprezintă un format specific de proiect conceput pentru a permite organizațiilor experimentate să dezvolte și să pună în aplicare programe de voluntariat pe termen lung, într-un cadru contractual stabil. Parteneriatele de voluntariat vor contribui, în acest fel, la creșterea calității și cantității de oportunități de voluntariat din cadrul Corpului European de Solidaritate.

Parteneriatele trebuie să:

  • să răspundă în mod strategic nevoilor sociale importante;
  • să contribuie la consolidarea comunităților, permițând în același timp tinerilor să dobândească experiență, competențe utile pentru dezvoltarea lor personală, educațională, socială, civică și profesională, îmbunătățind astfel capacitatea lor de angajare.

Pentru ca o organizație să se poată implica în parteneriate de voluntariat, aceasta are nevoie să obțină în avans un certificat de calitate.

 

Cum funcționează parteneriatele de voluntariat

Pentru a beneficia de oportunitățile oferite de parteneriatele de voluntari, o organizație va trece prin două etape distincte:

  1. candidatul prezintă o propunere care stabilește obiectivele, relevanța și impactul activității lor o descriere globală a activităților pe întreaga durată de trei ani și obiectivele care vor fi urmărite în fiecare an. După finalizarea procesului de selecție și de atribuire, un acord de parteneriat cadru de 3 ani este semnat între organizația solicitantă și Agenția Națională, nu înainte de a verifica, însă, capacitatea financiară și operațională. Acordul-cadru de parteneriat va stabili procedura de încheiere a acordurilor specifice privind finanțările anuale, precum și drepturile și obligațiile generale ale fiecărei părți. Se va include un buget orientativ corespunzător întregii durate a parteneriatului
  2. acordarea unui acord de parteneriat-cadru financiar va oferi organizațiilor solicitante posibilitatea de a depune o cerere de finanțare pentru activitățile de voluntariat într-un mod simplificat, prin trei cereri anuale. Sub rezerva disponibilității fondurilor, agențiile naționale vor invita organizațiile cu care au fost semnate acordurile de parteneriat cadru financiar să dezvolte un plan de lucru detaliat al activităților de voluntariat pentru a încheia acorduri specifice pe perioade de 18 luni.

Notă importantă! Solicitanții cu cereri de parteneriat aprobate nu sunt eligibili pentru finanțare în cadrul proiectelor de voluntariat.

 

Detalii...

Mai multe detalii despre instrumentele online de care aveți nevoie pentru a beneficia de finanțare, ghidul programului, apelul la candidaturi și formularele de candidatură sunt disponibile în secțiunea START.

LATEST NEWS
13 Aprilie 2022

Most important data regarding the NA activity in 2021

24 Noiembrie 2020

Erasmus accreditation is a way to access mobility activities under the new Erasmus+ programme. Accreditation is like a membership card for organisations who want to benefit from Erasmus mobility activities.

 
This site uses cookies. If you continue browsing you accept them by default.
More information here.